Specifikation av filer

För att uppnå en helt tillfredsställande effekt och undvika misstag och korrigeringar och som en följd av en förlängning av en beställning måste man veta hur förbereda filar för utskrift. Det är därför vi uppmuntrar dig att bekanta dig med en guide om hur man förbereder filer som i detalj visar alla metoder för märkning

Screentryck & Transfer

Filer måste vara i vektor form (kurvor). Om det är en bild kan det vara en bitmapp med minimal upplösning 300 dpi 1:1. I andra fall 600 dpi 1:1 eller mer. Alla typsnitt måste skrivas i kurvor (det är ingen kvalitetsförsämring om du vill göra den större). Filen kan inte innehålla symboler, genomskinlighet och konturer som inte ändras till objekt. Filen måste sparas i format som: .pdf .ai, .cdr, .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .psd, .tif. Man måste beskriva färger enligt Pantone Solid Coated tabell.

Digitaltryck DTG, DTF

Bitmapps fil med 300 dpi upplösning, skala 1:1 – verklig utskriftsstorlek. Vid personliga övertryck måste varje tryckfärdig grafisk fil levereras separat. Filen bör sparas i färger CMYK.

Sublimering

Filer i vektor eller bitmapp med 300 dpi upplösning, filen måste vara i 1:1 skalan.

Filen kan inte innehålla symboler och konturer som inte konverteras till objekt. Vid personliga övertryck måste varje tryckfärdig grafisk fil levereras separat.

Den maximala bläcknivån får inte överstiga 300% (summa av CMYK)

För djupt svart gäller CMYK värdena: 70% 60% 60% 100%.

Datorbroderi

Filer måste våra i vektor form, sparas i pdf-format. (UPPMÄRKSAMHET! Vi accepterar inte öppnade filer - .cdr, .ai o.s.v.). Filstorlek enligt den faktiska storleken på broderiet – 1:1.

Alla typsnitt vara i kurvor form. (det är inte möjligt att skicka namnet på det använda typsnittet eller installationsfilen för det givna typsnittet)

Filen kan inte innehålla symboler och konturer som inte konverteras till objekt.

Den minsta teckenstorleken är 6mm, enkla linjetjockleken – 1mm, storleken på det minsta elementet – 2mm.

**Skicka varken .jpg eller .gif filer som laddats ner från nätet. Dessa filer är lågupplösta filer för att laddas snabbt på webbsidan. De ger inte tillräckligt med upplösning för oss att använda dem som en verklig grafik.